Geomembran Nedir? Membran Nedir ?

 

 

Geomembran kullanımı toprak altı ile sınırlı kalmayıp, özelliklerine göre çatılarda, göletlerde, havuzlarda ve benzeri uygulamalarda son tabaka olarak da kullanılabilir.

Geosentetikler arasında, su yalıtımı sağlayan geomembran malzemeler, Türkiye de daha çok izolasyon amaçlı kullanılır.

Türkiye pazarında kullanılan geomembranlar:

 

 • HDPE ( Yüksek yoğunluklu polietilen)
 • LLDPE (Doğrusal düşük yoğunluklu polietilen)
 • PVC (Polivinil klorür)
 • EPDM (Etilen propilen dien monomer)

Geomembranlar kullanılmaktadır. Genelikle 0,5-3 mm kalınlıkları arasındaki Geomembranlar su yalıtımı için kullanılır.

Geomembran Üretimi:

Jeomembranların üretimi, polimer reçinesi ve antioksidanlar, plastikleştiriciler, dolgu maddeleri, karbon siyahı ve kayganlastırıcılar gibi çeşitli maddelerin hammadeye katılması ile oluşan karışımın ekstrüzyon, kalenderleme gibi işlemlerle çeşitli genişlik ve kalınlılarda tabakalar halinde üretilir.

MEMBRAN ÖZELLİKLERİ

Yoğunlukları farklı polietilen hammaddelerin ekstruderlerde işlemden geçirilerek homojen olarak şekillendirilmesi ile oluşan su yalıtım membranlarıdır.

1 mm. – 1,2 mm. – 1,5 mm. – 2 mm. – 2,5 mm. – 3 mm. kalınlıklarında,
210 cm. eninde veya talep edilen en ve boyda fabrikamızda üretimi yapılmaktadır.

Geomembran Özellikleri Nelerdir:

 • kimyasal maddelere karşı dayanıklı
 • Geçirgenlikleri düşük
 • Delinme ve çatlamalara karşı yüksek direnç
 • Uzun ömürlü
 • Yüksek mukavemet ve uzama
 • Uygulama kolaylığı ve düşük maliyet
 • UV dayanımı
 • Esnektir
 • Tamiri kolay olması

Geomembran Uygulama Alanları Nelerdir:

Gomembranlar çevresel, geoteknik, hidrolik, ulaşım, endüstriyel alanlarda uygulanırlar.

 • İçme suyu göletlerinde
 • Göletlerde, tarımsal sulama havuzlarında
 • Atık sıvılar, atık çamuru depolamalarında
 • Radyoaktif veya tehlikeli atık sıvıların depolanmasında
 • Tuzlu su çözeltileri için tdepolanmasında
 • Tarım endüstrisi için astar olarak
 • balık / karides göleti gibi su ürünleri endüstrisi için astarı olarak
 • Golf sahası su delikleri kum sığınakları için
 • her türlü dekoratif ve mimari havuz için yalıtım astarı olarak
 • Su taşıma kanalları için yalıtım astarı olarak
 • Çeşitli atık taşıma kanalları için yalıtım astarı olarak
 • Birincil, ikincil ve veya üçüncül katı atık depolama sahaları ve atık yığınları için astar olarak
 • Santal kömür külü için depolama alanların yalıtımı olarak
 • Perde duvarlar yalıtım astarı olarak
 • Tünellerde ve boru hatlarında su yalıtım astaro olarak
 • Toprak ve kaya dolgu barajların su geçirmez yüzleri
 • Barajlar için su geçirmez kaplama
 • Bina temel yalıtımı
 • Tuzların deşarj edilmesi, kirliliğin önlenmesi için otoyolların altında
 • Asfaltın altında su yalıtım tabakası olarak
 • Mevcut tanklarda sızıntıyı önlemek

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

    What is a Geomembrane ? What is a Membrane ?

 

The use of geomembrane is not limited to underground, but can also be used as the last layer in roofs, ponds, pools and similar applications.

Among geosynthetics, geomembrane materials that provide waterproofing are mostly used for insulation purposes in Turkey.

Geomembranes used in the Turkish market:

 

HDPE (High density polyethylene)
LLDPE (Linear low density polyethylene)
PVC (Polyvinyl chloride)
EPDM (Ethylene propylene diene monomer)
Geomembranes are used. Generally, Geomembranes between 0.5-3 mm thickness are used for waterproofing.

Geomembrane Production:

The production of geomembranes is produced by the addition of polymer resin and various substances such as antioxidants, plasticizers, fillers, carbon black and lubricants to the raw material, and the mixture is produced in layers of various widths and thicknesses by processes such as extrusion and calendering.

MEMBRANE PROPERTIES

They are waterproofing membranes formed by homogeneously shaping polyethylene raw materials of different densities by processing them in extruders.

1 mm. - 1.2 mm. - 1.5 mm. - 2 mm. - 2.5 mm. - 3 mm. in thickness,
210 cm. It is produced in our factory in width or in the requested width and length.

What are the Geomembrane Properties:

chemical resistant
Low permeability
High resistance to puncture and cracking
Long lasting
High strength and elongation
Ease of application and low cost
UV resistance
Flexible
Easy to repair
What are Geomembrane Application Areas:

Gomembranes are applied in environmental, geotechnical, hydraulic, transportation, industrial areas.

In drinking water ponds
In ponds, agricultural irrigation ponds
Waste liquids, waste sludge storage
Storage of radioactive or hazardous waste liquids
Storage for salt water solutions
As a primer for the agricultural industry
As lining for aquaculture industry such as fish / shrimp pond
Golf course water holes for sand shelters
as an insulating primer for all kinds of decorative and architectural pools
As an insulation liner for water transport channels
As an insulating lining for various waste transport channels
As a liner for primary, secondary and or tertiary landfills and waste streams
As insulation of storage areas for santal coal ash
As shear walls insulation lining
As waterproofing primer in tunnels and pipelines
Waterproof faces of earth and rockfill dams
Waterproof coating for dams
Building foundation insulation
Under the highways for the discharge of salts, prevention of pollution
As a waterproofing layer under the asphalt
To prevent leakage in existing tanks

Geomembran Nedir? Membran Nedir ?
Geomembran Nedir? Membran Nedir ?
Geomembran Nedir? Membran Nedir ?
Geomembran Nedir? Membran Nedir ?
Geomembran Nedir? Membran Nedir ?
Geomembran Nedir? Membran Nedir ?
X